Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Çocuk HastalıklarıÇocuk Hastalıkları:

Eritema İnfeksiyozum (5. Hastalık)
Roseola İnfantum (6. Hastalık)
Adolesan gelişme ve bozuklukları
Ağız kokusu
Ailesel Akdeniz Anemisi (Talasemi)
Ailesel Akdeniz Ateşi (1)
Ailesel Akdeniz Ateşi (2)
Akçaağaç (maple) şurubu idrar hastalığı
Akraba evliliklerinde görülen hastalıklar
Akut İntermitant Porfiri
Akut Romatizmal Ateş (AER)
Albinizm
Alkaptonüri
Allerji
Allerjik Astım
Allerjik Nezle (Allerjik rinit)
Anafilaksi
Anal fissür ve fistül
Anemi (Kansızlık)
Ani Bebek Ölümü Sendromu (Beşik ölümü)
Anjioödem
Anorektal malformasyonlar
Antibiyotiğe bağlı ishal
Apandisit
Astım
Aşı reaksiyonları
Ateş
Ateşli havale (1)
Ateşli havale (2)
Balanit (Sünnet derisi iltihabı)
Barsak boğulması (İnvaginasyon)
Barsak parazitleri
Baş ağrısı
Bebek bezi pişikleri
Bebek ishalleri
Beckwith Wiedemann Sendromu
Boğmaca
Boyunda kitle
Brusella
Bronşiolit
Bulaşıcı hastalıklar
Çocuk felci (Poliomyelit)
Dalak hastalıkları
Dandy Walker Sendromu
Demir Eksikliği Anemisi (1)
Demir Eksikliği Anemisi (2)
Deri enfeksiyonları
Diabet (Şeker Hastalığı)
Difteri (Kuşpalazı)
Diş sorunları
Diz ağrısı
Doğum lekeleri
Doğuştan kalça çıkığı
Doğuştan Kalp Hastalıkları
Down Sendromu (Mongolizm)
Dudak ve Damak Yarıkları
Düz tabanlık (Pes valgo planus)
El ve ayak anomalileri
Egzema
Ekstrofi Vezika (Mesanenin (doğumsal olarak) dışarıda olması)
El yaralanmaları
Enürezis (İdrar kaçırma)
Ergenlik sorunları
Fenilketonüri
Fıtık (İnguinal herni -kasık fıtığı-)
Fruktoz intoleransı (herediter)
Galaktozemi
G6PD Eksikliği (Favizm ; Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği)
GIS kanamaları (Mide-barsak kanaması)
Gaucher hastalığı
Gaz sancısı
Gece işemesi (1)
Gece işemesi (2)
Genetik bozukluklar
Genetik hastalıklar
Geniz eti ( Adenoid hipertrofisi)
Glikojen Depo Hastalıkları
Gluten Enteropatisi (1)
Gluten Enteropatisi (2)
Göbek fıtığı (Umblikal herni)
Göbek sorunları
Göğüs travması
Görme sorunları
Göz hastalıkları (Pediatrik oftalmoloji)
Grip
Hartnup hastalığı (Triptofan metabolizması bozukluğu)
Hemanjiom
Hemofili
Hepatit A ve aşısı (Sarılık)
Hepatit B ve aşısı
Hepatit C
Hepatit D
Hidrosefali
Hidrosel (Hayalarda su toplanması)
Hiperaktivite Sendromu (Dikkat eksikliği)
Hipoglisemi ve Konjenital Metabolik Hastalıklar
Hipopituitarizm
Hipospadias (Peygamber sünneti)
Hipotiroidi
Hirschsprung Hastalığı
Hodgkin Hastalığı (Hodgkin lenfoma)
Homosistinüri
İdiopatik Trombositopenik Purpura ( I T P )
İdrar yolu enfeksiyonu İYE (1)
İdrar yolu enfeksiyonu İYE (2)
İnfantil kolik (Gaz sancısı)
İnfeksiyoz Mononukleoz
İnmemiş testis
İnvaginasyon (Eldiven parmağı şeklinde barsak tıkanıklığı)
İshal
İsilik
İskelet bozuklukları (doğumsal)
İşitme sorunları
İyot eksikliği
Jinekomasti (Erkek çocukta meme gelişimi)
Juvenil Ankilozan Spondilit
Jüvenil Romatoid Artrit
Kabakulak (1)
Kabakulak (2)
Kalıtımsal hastalıklar
Kabızlık -Konstipasyon- (1)
Kabızlık -Konstipasyon- (2)
Kancalı kurt (Parazit hastalığı)
Kansızlık
Kan uyuşmazlığı
Kanlı dışkılama
Kanser (çocuklarda)
Karın ağrısı (Kolik ağrı)
Karın ağrısı yapan cerrahi hastalıklar
Kas iskelet yaralanmaları
Kawasaki Hastalığı (Kawasaki Sendromu)
Kedi köpek ısırığı
Kekeleme
Kıl kurdu (Oksiür )
Kış ishali (Rotavirus ishali)
Kızamık (1)
Kızamık (2)
Kızamıkçık (1)
Kızamıkçık (2)
Kızıl
Kistik Fibrozis
Kol ve omuz kırıkları
Konjonktivit
Kunduracı göğüsü (Pectus excavatum)
Lesch-Nyhan Sendromu
Lipid ( yağ ) metabolizması bozuklukları
Lob amfizemi (doğumsal)
Lösemiler (Kan kanseri) 1
Lösemiler (Kan kanseri) 2
Menenjit (1)
Menenjit (2)
Mongolizm (Down Sendromu)
Nezle (Rinit , Rinofarenjit )
Niemann Pick hastalığı
Orta kulak iltihabı (Otitis media) 1
Orta kulak iltihabı (Otitis media) 2
Osteogenesis imperfekta
Otizm
Oyuncaklardan bulaşan hastalıklar
Öğrenme bozukluğu (Disleksi)
Öksürük
Özofagus atrezisi (Yemek borusunun doğuştan olmaması)
Pamukçuk (1)
Pamukçuk (2)
Parafimoz
Pişik (Konak) 1
Pişik (Konak) 2
Porfiri
Raşitizm (1)
Raşitizm (2)
Reflü (Çocuklarda beslenme sonrası kusma)
Respiratuar Distres Sendromu (ARDS)
Ruminasyon bozukluğu (Geviş getirme)
Sinüzit (1)
Sinüzit (2)
Sistin metabolizması bozuklukları (Sistinüri , Sistinozis)
Spastik çocuk (Serebral palsi)
Su çiçeği (1)
Su çiçeği (2)
Sünnet komplikasyonları
Şişmanlık (Obezite ; şişmanlık nedenleri)
Tik
Testis torsiyonu
Tenya (Şerit ; parazit hastalığı)
Tetanoz
Tirozin metabolizması bozuklukları (Tirozinemi , Chediak Higashi vs)
Tonsillit (Bademcik iltihabı)
Tortikolis (Eğri boyun)
Tükürük bezi hastalıkları
Uçuk (Herpes)
Ülser ( çocuklarda )
Üretero pelvik darlık (UP Darlık)
Üriner sistem anomalileri (Pelviüreterik darlık)
Ürtiker
VUR ( Veziko üreteral reflü, İdrarın geri kaçması)
Varikosel
Vitamin eksikliği
Wilms tümörü
Yabancı cisim yutma
Yanıklar
Yaz hastalıkları (İshal , İsilik , Göz iltihaplanmaları , İYE)
Yaz ishalleri
Yenidoğan apnesi (Solunum duraklaması)
Yenidoğan metabolizma hastalıkları
Yenidoğan sarılığı (Yenidoğanda Rh uyuşmazlığı)
Yenidoğan tetanozu (Neonatal tetanos)
Yenidoğanda barsak tıkanması
Yenidoğanda bronş ve akciğerlerde anormallik
Yenidoğanda havale
Yenidoğanda ishal ve kabızlık
Yenidoğanda konjonktivit
Yenidoğanda pnömotoraks
Yenidoğanda solunum bozuklukları
Yenidoğanın hemorajik hastalığı
Zehirlenmeler
Zatürre (Pnömoni)

Kategoriler

- hastalıklar - Şifalı Bitkiler - bitkilerin faydaları - Beslenme - kanser - tedavi - Gıda - şifa - kalp ve damar hastalıkları - sigara - belirtiler - kadın - çocuk - işitme kaybı - Diyet - hafıza - su - masaj - Vücudumuzu Tanıyalım - alerji - kulak - teşhis - sağlık haberleri - Diş Sağlığı - Beden dili - Depresyon - hastalık - Evlilik - Göz Sağlığı - ağız - bulaşıcı hastalıklar - gebelik - burun - sağlık - kulak ağrısı - orta kulak - Diğer Hastalıklar - Cinsellik - diş - bademcik - ağrı - şifa kaynağı - dikkat - Alkol - enfeksiyon - iç kulak - kilo vermek - diş çürüğü - kulak çınlaması - baş dönmesi

MollaCami.Com