Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Hastalığın Bedeli

İmamı Gazali rahmetullahi aleyh, insanların başına musibet görünümünde gelen şeyleri 3’e ayırır:

1- Münafığın hastalık ve musibeti: Cezâ içindir.

2- Mü’minin hastalık ve musibeti:Günahlarına keffarettir.

3-Şükür makamında olan mü’minin musibeti: Derecesinin yükselmesine sebep olur. (Tecrid-i Sarih Terc. C/12, Sf: 63)

Kişi sağlıklı zamanlarında ibâdetli ve taatli olursa, hasta olunca bunları yapamadığında sağlıklı iken yaptıklarına devam ediyormuş gibi sevabını kazanmaya devam eder.

Bu konu ile ilgili bazı hadis-i şerif meâllerini şöyle sıralayabiliriz:

* Allah’ın, bedeninde hastalık müptelâ kıldığı hiçbir Müslüman yoktur ki, hasta olduğu müddet, sağlığında yapmış olduğu amellerin sevabı ona yazılmasın. Eğer ona, Allah, hastalıktan afiyet verirse onu yıkayıverir. Eğer ruhunu alırsa onu bağışlar.” (İmamAhmed, C/3, Sf: 148)

*“Mü’min hasta olduğu zaman, Allah onun günah kirlerini temizler; mâden eritme ocağı, demirin pasını erittiği gibi...” (Ahlâk Hadisleri, C/1, Sf: 507, H. No: 497)

*“Birinin başına bir sıkıntı gelince, sakın ölümü dilemesin. Muhakkak dileyecekse, yaşamam bana hayırlı ise yaşat, ölmem hayırlı ise beni öldür desin.” (Tecrid-i Sarih Terc. H. No: 1916)

* Müslümanların başına gelen sürekli süreksiz sıkıntı, üzüntü, güçlük, gam, keder, hatta batırılan diken gibi şeylerin hepsini şüphesiz ki Allah, onun günahına keffaret sayar.” (Tecrid-i Sarih Terc. H. No: 1907)

* “Allah, sevdiklerini, dünyada derecelerini yükseltecek, günahlarını bağışlatacak belâlara uğratır.”

*“Sütlü bulamaç hastanın midesini kuvvetlendirir ve bazı sıkıntılarını da giderir.” (Buhari, Tıp 7/13, Müsned:6/128, 247)

*“Hastalık şifadır.”

Ahireti hatırlatmak,

Sıhhatin kıymetini bilmek,

Nefsi terbiye etmek açısından... düşünmek gerekiyor.

*“Haram şeylerle tedavi olmayınız...” (Ebu Dâvud, Eşrib, H. No: 3686, Müsned: 6/309)

*“Allah, içine şifasını koymadığı hiçbir hastalık vermemiştir.” (Buhari, Tıb: 1)

*“Her derdin bir devâsı vardır.” (Buhari, Tıb: 1, Müslim, Selâm: 69)

Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) Efendimizin konumuzla ilgili beyanlarından birkaç tanesini bu şekilde sıraladıktan sonra meselenin hikmetlerinden de bahsetmenin faydalı olacağını düşünüyorum.

Bir defa, her emrin ve yasağın daha doğrusu her meselenin bir hükmü bir de hikmeti vardır. Hastalık da böyledir. Hastalığın hükmü, hastalanmamanın tedbirlerini almak, hasta olunca tedavi olmak ve şifanın Allah’tan olduğunu bilmek ve inanmaktır. (Kur’ân-ı Kerîm, Şuâra Sûresi, Âyet: 80)

Hastalığın hikmetlerine gelince; bu hikmetler bir hayli çoktur, tespit edildikçe, meseleye vakıf olundukça daha da artacaktır. Büyük âlim ve âriflerden biri hastalıkların 25 tane hikmetini saymıştır. Bunlardan bazılarını burada zikretmeye çalışalım. İşaret ettiğimiz zat, hastalıkların hikmetleriyle ilgili olarak diyor ki:

1-Hastalıklar, ömür dakikalarını ibadet kazancı haline getirmektedir. Bu hususu İmam-ı Gazali’den yazımızın başında zikretmiştik. Mü’min için hastalık günahların, hataların keffareti/temizleyicisi olur. Sağlıklı zamanlarda vazifelerini yapanlar için ibadet etmek, Allah’ın verdiklerine hamdetmek kazancına vesile olur.

2-Ahireti/ölümü hatırlatır. İnsanların hatırlatılmaya ve nasihata ihtiyaçları vardır. Hastalık bu açıdan bakılınca hikmet dolu bir lütuf olur. Ölümü ve ahireti unutmak kişi için felâkettir. Günahlara saplanmaktır. İnsan, her çirkinliği ahireti unutunca irtikab eder. Bu zâviyeden düşünülürse hastalığın hikmetlerinden biri daha anlaşılmış olur.

3- Sıhhatin kıymetini bildirir. Hastalanmayan insan sağlığın kıymetini anlayamaz.

4- Günahlara keffarettir. İmam-ı Gazali’den bunu yazımızın başında aktardık.

5- İnsanı sabra alıştırır.

6-Hastalıkların bir kısmı şehidlik sevabını kazandırır.

7-Hastalık hastalananlara, hastaya bakanlara/hizmet edenlere, ziyaretçilerine sevap kazandırır.

8-Yakınların, insanların merhamet duygularını harekete geçirir.

Velhâsıl, hastalığın böylesine hikmetleri de vardır.


Kategoriler

- hastalıklar - Şifalı Bitkiler - bitkilerin faydaları - Beslenme - kanser - tedavi - Gıda - şifa - kalp ve damar hastalıkları - sigara - belirtiler - kadın - çocuk - işitme kaybı - Diyet - hafıza - su - masaj - Vücudumuzu Tanıyalım - alerji - kulak - teşhis - sağlık haberleri - Diş Sağlığı - Beden dili - Depresyon - hastalık - Evlilik - Göz Sağlığı - ağız - bulaşıcı hastalıklar - gebelik - burun - sağlık - kulak ağrısı - orta kulak - Diğer Hastalıklar - Cinsellik - diş - bademcik - ağrı - şifa kaynağı - dikkat - Alkol - enfeksiyon - iç kulak - kilo vermek - diş çürüğü - kulak çınlaması - baş dönmesi

MollaCami.Com