Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Plazma Komponentleri

1. Plazma

Kan alımından sonra santrifügasyonla ayrıştırma ile elde edilir. Kullanım süresi kullanılan antikoagülan solüsyona bağlı olarak 25-40 gün arasında değişmektedir ve 2-6 C° ısı aralığında muhafaza edilir.

Kullanım Endikasyonları :

Faktör V ve VIII dışındaki koagülasyon faktörlerinin replasmanında ve warfarin etkisinin geri döndürülmesinde kullanılır.

2. Taze Donmuş Plazma

Kan alımın takiben 6-8 saat içerisinde plazmanın ayrıştırılıp dondurulması ile elde edilen bir kan komponentidir. Koagülasyon faktörleri açısında oldukça zengin bir üründür. Özellikle plazmadan farklı olarak Faktör VIII ve V içeriği açısından zengindir. Bunlara ilaveten faktör II VII IX X XI ve antitrombin III de içermektedir. Kullanım öncesi plazma çözücülerde 37 C°’de çözülür ve 4-6 saat içerisinde kullanılır. Taze donmuş plazma’nın saklanma koşulları aşağıdaki tablo’da verilmiştir.

Isı Aralığı Saklama Süresi
-18 C° ile –25 C° 3 ay
-25 C° ile –30 C° 6 ay
< -30 24 ay
Kullanım Endikasyonları :

İzole Koagülasyon Faktör yetersizliğinin tedavisi Warfarin etkisinin geri döndürülmesi Masif Kan Transfüzyonu Antitrombin III yetersizliği İmmün yetersizlikler ve Trombotik trombositopenik purpura olarak sayılabilir.

Kullanım dozu altta yatan hastalığa bağlı olarak değişmektedir. Ancak standart doz olarak 12-15 mL/kg olarak verilebilir. 70 kg’lık bir erişkin için bu doz 4-5 ünite olarak hesaplanabilir.

3. Cryopresipitat

TDP’den elde edilen ve özellikle fibrinojen açısından çok zengin bir kan komponentidir. Her bir ünite 10-15 mL hacimdedir ve her ünite en az 80 ünite Faktör VIIIc ve 150 mg Fibrinojen içerir. Bununla birlikte orjinalinin %50’si kadar vWF ve %25’i kadar da Faktör XIII ihtiva etmektedir. Saklama koşulları Taze Donmuş Plazma ile aynıdır.

Kullanım Endikasyonları :

Fibrinojen replasmanı Hemofili A hastalarında Faktör VIII replasmanı Von Willebrand Hastalığı ve Faktör XIII replasmanı olarak sayılabilir.
Tedavi dozu 70 kg için 10 ünitedir.

4. Supernatant Plazma
Cryopresipitatı ayrıldıktan sonra geriye kalan plazmadır. Sadece trombotik trombositopenik purpuralarda kullanılır.


Kategoriler

- hastalıklar - Şifalı Bitkiler - bitkilerin faydaları - Beslenme - kanser - tedavi - Gıda - şifa - kalp ve damar hastalıkları - sigara - belirtiler - kadın - çocuk - işitme kaybı - Diyet - hafıza - su - masaj - Vücudumuzu Tanıyalım - alerji - kulak - teşhis - sağlık haberleri - Diş Sağlığı - Beden dili - Depresyon - hastalık - Evlilik - Göz Sağlığı - ağız - bulaşıcı hastalıklar - gebelik - burun - sağlık - kulak ağrısı - orta kulak - Diğer Hastalıklar - Cinsellik - diş - bademcik - ağrı - şifa kaynağı - dikkat - Alkol - enfeksiyon - iç kulak - kilo vermek - diş çürüğü - kulak çınlaması - baş dönmesi

MollaCami.Com