Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Trikuspit Yetmezliği (Kalp trikuspit kapağının yetmezliği)

Etiyoloji

Triküspit yetmezliği sağ ventrikülün genişlediği durumlarda veya organik kapak hastalık ve dejenerasyonlarında ortaya çıkar. Kapağın anatomik yapısının bozulma nedenleri; romatizmal kalp hastalığı, infektif endokardit, trikuspit prolapsusu, Ebstein anomalisi, konjenital, travma, sağ ventrikül infarktüsü, karsinoid sendrom, atriyoventriküler yastık defekti, papiller kas disfonksiyonu, bağ dokusu defekt veya hastalıkları (Marfan sendromu gibi), radyasyon zedelenmesi, romatoid artrit ve diğer nedenlerdir. Fonksiyonel trikuspit yetmezliğinde ise sol kalbe ait bozukluklar veya pulmoner kapak hastalıkları ile primer veya sekonder pulmoner hipertansiyon gibi sağ ventrikülde dilatasyona neden olan etkenler rol oynar.

Patofizyoloji

Trikuspit yetmezliği -> sağ ventrikül ve sağ atriyum volüm yük-lenmesi -> sağ atriyal ve ventriküler genişleme -> venöz basınç artışı -> juguler venöz distansiyon, hepatomegali, ödem.

Klinik

Triküspit yetmezliğinde bulgular altta yatan nedene göre değişiklik gösterir. Eğer sol kalpteki bozukluklara bağlıysa konjestif kalp yetmezliği tablosu ön plandayken, sağ kalpteki bozukluklar ve organik trikuspit yemezliğinde sağ kalp yetmezliği bulguları izlenir.

Başlıca bulguları:

- Sol sternal kenar boyunca sağ ventrikül impulslarının belirginleşmesi
- Belirgin V dalgalarıyla birlikte juguler venöz dolgunluk
- Sol sternal kenarda inspiryumla şiddeti artan sistolik üfürüm (Carvallo bulgusu)
- Hepatomegali ve sistolik karaciğer pulsasyonları
- Hepatojuguler reflu
- Plevral effüzyon
- Sarılık
- Ascites
- Ödem
- Atriyal fibrilasyonlu olgularda düzensiz nabız
- Kalp debisi düşük olgularda periferik siyanoz


Ebstein anomalisi olanlarda trikuspit kapak apekse doğru yer değiştirdiğinden sağ atriyum çok geniş olabilir ve bu nedenle yetmezlik akımı ile sağ atriyumda basınç artışı az olacağından juguler V dalgaları belirgin olmayabilir.

EKG

P pulmonale, sağ ventrikül hipertrofisi, sıklıkla atriyal fibrilasyon, önemli bir çoğunluğunda sağ dal bloğu bulguları görülebilir.
Ebstein anomalisinde WPW sendromu, 1. derece AV blok, sağ dal bloğu gibi EKG bulguları sıktır.

Röntgen

Primer triküspit yetmezliğinde sağ atriyal genişleme, sağ ventriküler genişleme, vena cava superior ve sağ innominate vende belirginleşme ve akciğer alanlarının normal görünümü karakteristik iken, sekonder triküspit yetmezliğinde pulmoner arter genişlemesi, kalbin sol boşluklarının genişlemesi ve akciğer konjesyonuna ait bulgular veya akciğer hastalığına ait bulgular mevcuttur.

EKO

Sağ ventrikül ve sağ atriyum genişlemesi ile septumda paradoks hareket bulgularının yanısıra, trikuspit yetmezliğinin renkli akım Doppler ile derecelenmesi, sağ ventrikül sistolik basıncının ölçülmesi ile ve kapak yapısının değerlendirilmesini sağlar. Böylece hem tanı, hem de etiyoloji ve seçilecek tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde rakipsiz bir tanısal değer taşır.

Ayırıcı tanı

Mitral yetmezliği, aort darlığı, hipertrofik obstriktif kardiyomiyopati, VSD

Tedavi

- İnfektif endokardit profilaksisi
- Romatizmal trikuspit yetmezliğinde romatizmal ateş profilaksisi
- ACE inhibitörleri, diüretik ve atriyal fibrilasyonlu olgularda digital preparatları
- Venöz tromboz ve pulmoner emboli profilaksisi (antikoagulasyon)
- Sol kalp yetmezliği veya mitral kapak bozukluğu olan olgularda esas nedenin tedavisi
- Trikuspit annulusunun genişlemesine bağlı yetmezliği olan olgularda trikuspit annuloplastisi ve organik trikuspit yetmezliği olan olgularda yetmezlik ağırsa kapak replasmanı gerekebilir.

Dr.Cem Heper


Kategoriler

- hastalıklar - Şifalı Bitkiler - bitkilerin faydaları - Beslenme - kanser - tedavi - Gıda - şifa - kalp ve damar hastalıkları - sigara - belirtiler - kadın - çocuk - işitme kaybı - Diyet - hafıza - su - masaj - Vücudumuzu Tanıyalım - alerji - kulak - teşhis - sağlık haberleri - Diş Sağlığı - Beden dili - Depresyon - hastalık - Evlilik - Göz Sağlığı - ağız - bulaşıcı hastalıklar - gebelik - burun - sağlık - kulak ağrısı - orta kulak - Diğer Hastalıklar - Cinsellik - diş - bademcik - ağrı - şifa kaynağı - dikkat - Alkol - enfeksiyon - iç kulak - kilo vermek - diş çürüğü - kulak çınlaması - baş dönmesi

MollaCami.Com