Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Şankroid (Yumuşak şankr, Ulcus molle)

Etken: Haemophilus ducreyi’dir.

Epidemiyoloji: Geri kalmış toplumlarda oldukça sık karşılaşılan bir cinsel temasla bulaşan hastalıktır.

Çoğunlukla erkekleri, nadiren de kadınları tutmaktadır.

Hastalık tabloları: Genital bölgede bulunan bütünlüğü bozulmuş cilt ve mukozalardan bulaşır. Kuluçka süresi bir hafta kadardır. Bunu eritematöz, papüler lezyonlar izler. Daha sonra veziküller ve frajil, kolayca kanayan, oldukça ağrılı (şankrdan farkı) ülserler ve LAP gelişir. Tedavisiz olgularda LAP’nin periadenit ile süpüre ve fistülize olması ayırıcı tanıda önemlidir.

Tanı: Fistül ve ülserlerden alınan materyal çukulatamsı agara ekilerek etken izolasyonu sağlanır. İndirekt tanı yöntemleri de kullanılabilir.

Tedavi: Tanı kesinleştikten sonra tedavisi 10 gün süreli eritromisindir. Ayrıca tek doz seftriakson ya da kinolon tedavisi de etkilidir.


Kategoriler

- hastalıklar - Şifalı Bitkiler - bitkilerin faydaları - Beslenme - kanser - tedavi - Gıda - şifa - kalp ve damar hastalıkları - sigara - belirtiler - kadın - çocuk - işitme kaybı - Diyet - hafıza - su - masaj - Vücudumuzu Tanıyalım - alerji - kulak - teşhis - sağlık haberleri - Diş Sağlığı - Beden dili - Depresyon - hastalık - Evlilik - Göz Sağlığı - ağız - bulaşıcı hastalıklar - gebelik - burun - sağlık - kulak ağrısı - orta kulak - Diğer Hastalıklar - Cinsellik - diş - bademcik - ağrı - şifa kaynağı - dikkat - Alkol - enfeksiyon - iç kulak - kilo vermek - diş çürüğü - kulak çınlaması - baş dönmesi

MollaCami.Com